Trappen in mineur

We hebben in blok 7 uitgebreid gekeken naar trappen. We hebben daar steeds nummers genomen die in een majeur toonsoort stonden en dus zijn we uitgegaan van de majeur toonladder. Laten we eens kijken hoe de trappen eruit zien in mineur.

We gaan dit keer uit van de toonsoort A-mineur. Hier is de toonladder die daarbij hoort:

A-mineur

Merk op dat je hierin geen zwarte toetsen speelt. De trappen in deze toonsoort zijn als volgt:

grondtoon akkoord trap
a Am I
b Bm-5 II
c C III
d Dm IV
e Em V
f F VI
g G VII

Verschillen met majeur

De trappen in een majeur en een mineur toonsoort zijn allemaal verschillend. In een majeur toonsoort zijn trap I, trap IV en trap V majeur akkoorden. Maar in een mineur toonsoort zijn die drie trappen juist allemaal mineur akkoorden.

We zien dat terug Ain’t no sunshine van Bill Withers. Hier zijn de akkoorden van dat nummer nogmaals:

Toonsoort; A-mineur
Ain’t no sunshine when she’Ams gone
It’s not warm when she’Ams away
Ain’t no sunshine when she’s  Emgone
And she’s always gone too  Dmlong
Anytime she goes a Amway

In dit schema komen alleen maar mineur akkoorden voor. Am is de eerste trap, en de andere twee akkoorden Dm en Em zijn trap IV en trap V. Deze trappen volgen dus in dit geval precies de toonladder.