Nothing else matters met B7

Nothing else matters met B7

In een vorige les heb je de akkoorden geleerd van Nothing else matters van Metallica. We hebben daarbij in het schema één akkoord achterwege gelaten, omdat je dat nog niet kon spelen. Tussen de akkoorden G en Em hoort namelijk nog een B7 gespeeld te worden.

We kunnen nu uitleggen hoe je dat akkoord pakt. De drieklank B heeft de tonen b-dis-fis en daarbij komt de septiem a:

B7

Een mooiere ligging is met de septiem een octaaf lager:

B7

Als je de grondtoon in de linkerhand pakt, is die in de rechterhand niet meer nodig:

B7