Zoeken

Zoeken

 

 
De volgende type akkoorden worden herkend:

  • majeur en mineur
  • de toevoegingen 7, maj7, 9 en 6
  • de alteraties sus4 en sus
  • slash-akkoorden met terts, kwint, septiem of none in de bas (bijvoorbeeld G/B)

Je kunt mineur het beste afkorten met ‘m’